• +381 11 404 33 80
 • office@minselektro.com
 • Automatizacija rada 10 kV postrojenja u TS 110/10 kV i TS 10/0,4 kV Makiš

  Opis radova:

  Rekonstrukcija zaštite i upravljanja na 10 kV postrojenju u TS 110/10 kV i TS 10/0,4 kV Makiš.

  Slike:

  Investitor (Naručilac):

  „Siemens“ d.o.o. Beograd

  Korisnik:

  JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ Beograd

  Godina realizacije projekta:

  2019

  Država u kojoj su radovi izvođeni:

  Srbija