• +381 11 404 33 80
 • office@minselektro.com
 • Izgradnja TS 400/110/35 kV „Lastva“ i proširenje postojeće TS 400/220/110 kV „Peljvlja 2“

  Opis radova:

  Izvođenje kompletnih elektromontažnih radova na izgradnji TS 400/110/35 kV „Lastva“, sa montažom 400 kV GIS postrojenja i 110 kV GIS postrojenja, sa pripadajućom infrastrukturom.

  Izvođenje kompletnih elektromontažnih radova na montaži novog 400 kV DV polja u TS 400/220/110 kV „Pljevlja 2“.

  Slike:

  TS 400/110/35 kV „Lastva“

  TS 400/220/110 kV „Peljvlja 2“

  Investitor (Naručilac):

  Siemens A.D. Austrija, Beč, Austrija

  Korisnik:

  CGES A.D. Podgorica, Crna Gora

  Godina realizacije projekta:

  2017

  Država u kojoj su radovi izvođeni:

  Crna Gora