• +381 11 404 33 80
 • office@minselektro.com
 • Sanacija havarije na VN kablovskom vodu 110 kV broj 172 TS „Beograd 6“ – TE-TO „Novi Beograd“

  Opis radova:

  Vršenje usluge specijalizovane popravke i servisiranja jednožilnog uljnog kabla sa papirnom izolacijom proizvođača NKF KABEL, tip VSPLKO.d. na kablovskom vodu 110 kV broj 172, TS „Beograd 6“ – TE-TO „Novi Beograd“.

  Slike:

  Investitor (Naručilac):

  AD “Elektromreža Srbije” Beograd

  Korisnik:

  AD “Elektromreža Srbije” Beograd

  Godina realizacije projekta:

  2018

  Država u kojoj su radovi izvođeni:

  Srbija