• +381 11 404 33 80
 • office@minselektro.com
 • Automatizacija TS 35/10 kV „Bor 3“

  Opis radova:

  Rekonstrukcija sistema zaštite i upravljanja i sopstvene potrošnje na TS 35/10 „Bor 3“, sa isporukom, montažom i puštanjem u rad.

  Slike:

  Investitor (Naručilac):

  „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd

  Korisnik:

  „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd

  Godina realizacije projekta:

  2017

  Država u kojoj su radovi izvođeni:

  Srbija

  Read more

  Rekonstrukcija TS 35/10 kV „Metaljka“

  Opis radova:

  Rekonstrukcija TS 35/10 kV „Metaljka“ za napajanje pomoćne opreme na spoljnim objektima RHE BB-Faza 2: Ugradnja 2 transformatora 35/10 kV 4MVA, ugradnja izolovanog postrojenja 35 kV i ugradnja vazduhom izolovanog postrojenja 10 kV.

  Slike:

  Investitor (Naručilac):

  „Elektromontaža“ d.o.o. Kraljevo

  Korisnik:

  JP „Elektroprivreda Srbije“ Beograd – Ogranak „Drinsko-Limske HE“ Bajina Bašta

  Godina realizacije projekta:

  2017

  Država u kojoj su radovi izvođeni:

  Srbija

  Read more

  Zamena relejne zaštite, upravljanja i signalizacije, priprema za SCADA sistem

  Opis radova:

  Izvođenje radova sa nabavkom i isporukom opreme i materijala prema projektu „Zamena relejne zaštite, upravljanja i signalizacije, priprema za SCADA sistem“ po sistemu „ključ u ruke“.

  Slike:

  Investitor (Naručilac):

  „HIP-Petrohemija“ a.d. Pančevo

  Korisnik:

  „HIP-Petrohemija“ a.d. Pančevo

  Godina realizacije projekta:

  2019

  Država u kojoj su radovi izvođeni:

  Srbija

  Read more

  Rekonstrukcija zaštite i uvođenje u SDU u TS 35/10 kV „Zagrađe“

  Opis radova:

  Rekonstrukcija sistema zaštite i upravljanja i sopstvene potrošnje na TS 35/10 kV „Zagrađe“ sa uvođenjem u sistem daljinskog upravljanja (SDU), sa isporukom, montažom i puštanjem u rad.

  Slike:

  Investitor (Naručilac):

  „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd

  Korisnik:

  „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd

  Godina realizacije projekta:

  2019

  Država u kojoj su radovi izvođeni:

  Srbija

  Read more

  Izgradnja TS 110/35 kV „Kotor“ Škaljari

  Opis radova:

  Montaža 110 kV GIS postrojenja, sa isporukom ormana zaštite i upravljanja sa sopstvenom potrošnjom.

  Slike:

  TS 110/35 kV „Kotor“ Škaljari – 110 kV GIS postrojenje

  TS 110/35 kV „Kotor“ Škaljari – Sistem zaštite i upravljanja

  TS 110/35 kV „Kotor“ Škaljari – Visokonaponski kablovski pribor

  Investitor (Naručilac):

  „Eminent“ d.o.o. Podgorica, Crna Gora

  Korisnik:

  „CGES“ A.D. Podgorica, Crna Gora

  Godina realizacije projekta:

  2015

  Država u kojoj su radovi izvođeni:

  Crna Gora

  Read more

  Proširenje TS 220/110/35 kV „Mojkovac“

  Opis radova:

  Projektovanje, nabavka opreme i izvođenje radova na izgradnji novog 110 kV trafo polja u TS 220/110/35 kV „Mojkovac“ i ugradnja transformatora 110/35 kV 20 MVA.

  Slike:

  Investitor (Naručilac):

  „Eminent“ d.o.o. Podgorica, Crna Gora

  Korisnik:

  „CGES“ A.D. Podgorica, Crna Gora

  Godina realizacije projekta:

  2015

  Država u kojoj su radovi izvođeni:

  Crna Gora

  Read more

  Vetropark Krnovo

  Opis radova:

  Isporuka opreme i izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji Vetroparka Krnovo – TS 33/110 kV „Krnovo“ i TS 110/35 kV „Brezna“, sa funkcionalnim ispitivanjem.

  Slike:

  TS 33/110 kV „Krnovo“

  TS 33/110 kV „Krnovo“ – Sistem zaštite i upravljanja

  TS 110/35 kV „Brezna“

  TS 110/35 kV „Brezna“ – Sistem zaštite i upravljanja

  Investitor (Naručilac):

  „Siemens“ d.o.o. Beograd

  Korisnik:

  „AQUO Energy“, Pariz, Francuska

  Godina realizacije projekta:

  2017

  Država u kojoj su radovi izvođeni:

  Crna Gora

  Read more

  Izgradnja TS 400/110/35 kV „Lastva“ i proširenje postojeće TS 400/220/110 kV „Peljvlja 2“

  Opis radova:

  Izvođenje kompletnih elektromontažnih radova na izgradnji TS 400/110/35 kV „Lastva“, sa montažom 400 kV GIS postrojenja i 110 kV GIS postrojenja, sa pripadajućom infrastrukturom.

  Izvođenje kompletnih elektromontažnih radova na montaži novog 400 kV DV polja u TS 400/220/110 kV „Pljevlja 2“.

  Slike:

  TS 400/110/35 kV „Lastva“

  TS 400/220/110 kV „Peljvlja 2“

  Investitor (Naručilac):

  Siemens A.D. Austrija, Beč, Austrija

  Korisnik:

  CGES A.D. Podgorica, Crna Gora

  Godina realizacije projekta:

  2017

  Država u kojoj su radovi izvođeni:

  Crna Gora

  Read more