• +381 11 404 33 80
 • office@minselektro.com
 • Rekonstrukcija 110 kV postrojenja i zamena kompletne zaštite u 110 kV i 20 kV postrojenju u TS 110/20 kV „Ada“

  Opis radova:

  Isporuka i ugradnja opreme na rekonstrukciji 110 kV postrojenja i zamena kompletne zaštite u 110 kV i 20 kV postrojenju u TS 110/20 kV „Ada“.

  Slike:

  Investitor (Naručilac):

  „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd

  Korisnik:

  „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd

  Godina realizacije projekta:

  2017

  Država u kojoj su radovi izvođeni:

  Srbija

  Read more

  Vetropark Možura

  Opis radova:

  Izrada projekta, isporuka opreme i izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji Vetroparka Možura – izgradnja TS 110/30 kV „Možura“.

  Izrada projekta, isporuka opreme i izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova dalekovoda 110 kV Bar-Ulcinj za priključenje VP Možura na elektroenergetski sistem.

  Slike:

  TS 110/30 kV „Možura“

  110 kV dalekovod Bar-Ulcinj

  Investitor (Naručilac):

  „Siemens“ d.o.o. Beograd

  Korisnik:

  „Shanghai Electric Power Co.“ Ltd., Šangaj, Kina

  Godina realizacije projekta:

  2018

  Država u kojoj su radovi izvođeni:

  Crna Gora

  Read more

  Konvertorska stanica „Kotor“ – HVDC MON-ITA

  Opis radova:

  Elektromontažni radovi na izgradnji HVDC MON-ITA koji obuhvataju 2 pola 400 kV snage 500MVA, 2 tiristorska postrojenja, 2 DC postrojenja, neutralna zona i komandna zgrada sa pripadajućom infrastrukturom.

  Slike:

  Konvertorska stanica „Kotor“ – Filtersko postrojenje

  Konvertorska stanica „Kotor“ – Tiristorsko postrojenje

  Investitor (Naručilac):

  Toshiba Transmission & Distribution Europe S.p.A., Đenova, Italija

  Korisnik:

  TERNA S.p.A., Italija

  Godina realizacije projekta:

  2019

  Država u kojoj su radovi izvođeni:

  Crna Gora

  Read more

  Vetropark Krnovo

  Opis radova:

  Isporuka opreme i izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji Vetroparka Krnovo – TS 33/110 kV „Krnovo“ i TS 110/35 kV „Brezna“, sa funkcionalnim ispitivanjem.

  Slike:

  TS 33/110 kV „Krnovo“

  TS 33/110 kV „Krnovo“ – Sistem zaštite i upravljanja

  TS 110/35 kV „Brezna“

  TS 110/35 kV „Brezna“ – Sistem zaštite i upravljanja

  Investitor (Naručilac):

  „Siemens“ d.o.o. Beograd

  Korisnik:

  „AQUO Energy“, Pariz, Francuska

  Godina realizacije projekta:

  2017

  Država u kojoj su radovi izvođeni:

  Crna Gora

  Read more

  Izgradnja TS 110/10 kV „Kličevo“

  Opis radova:

  Kompletni elektromontažni radovi na montaži 110 kV GIS postrojenja, sa isporukom ormana zaštite, upravljanja i sopstvene potrošnje.

  Slike:

  TS 110/10 kV „Kličevo“

  TS 110/10 kV „Kličevo“ – 110 kV GIS postrojenje

  TS 110/10 kV „Kličevo“ – Ormani zaštite i upravljanja

  Investitor (Naručilac):

  „Eminent“ d.o.o. Podgorica, Crna Gora

  Korisnik:

  „CGES“ A.D. Podgorica, Crna Gora

  Godina realizacije projekta:

  2015

  Država u kojoj su radovi izvođeni:

  Crna Gora

  Read more

  Izgradnja TS 400/110/35 kV „Lastva“ i proširenje postojeće TS 400/220/110 kV „Peljvlja 2“

  Opis radova:

  Izvođenje kompletnih elektromontažnih radova na izgradnji TS 400/110/35 kV „Lastva“, sa montažom 400 kV GIS postrojenja i 110 kV GIS postrojenja, sa pripadajućom infrastrukturom.

  Izvođenje kompletnih elektromontažnih radova na montaži novog 400 kV DV polja u TS 400/220/110 kV „Pljevlja 2“.

  Slike:

  TS 400/110/35 kV „Lastva“

  TS 400/220/110 kV „Peljvlja 2“

  Investitor (Naručilac):

  Siemens A.D. Austrija, Beč, Austrija

  Korisnik:

  CGES A.D. Podgorica, Crna Gora

  Godina realizacije projekta:

  2017

  Država u kojoj su radovi izvođeni:

  Crna Gora

  Read more